આણંદ
ફોટોગ્રાફી સ્ટાઈલ
નિખાલસ
અન્ય સેવાઓ
National level Video Editing Faculty
મુસાફરી કરવા સક્ષમ
હા
સાધનો
Dslr Full Kit
ફોટોગ્રાફિક અહેવાલ માટે સરેરાશ ડિલિવરી સમય
3 મહિના
બોલતી ભાષાઓ
ઇંગલિશ, હિન્દી, ગુજરાતી
વિશેષતા અને સેવા
લગ્નની ફોટોગ્રાફી
પોર્ટફોલિઓ: લગ્નની ફોટોગ્રાફી
આલ્બમ1
Candid Filmer - Kamal Rao - Mo. 9825317277
3
Kamal Rao
Candid Filmer + Candid + Pre Wedding + Wedding Trailar
સંપર્ક માહિતી બતાવો