આણંદ
ફોટોગ્રાફી સ્ટાઈલ
પરંપરાગત, નિખાલસ
મુસાફરી કરવા સક્ષમ
હા
બોલતી ભાષાઓ
ઇંગલિશ, હિન્દી, ગુજરાતી
વિશેષતા અને સેવા
લગ્નની ફોટોગ્રાફી
ફોટોગ્રાફી પેકેજ 1 દિવસ₹80,000 – 2,000
ઉપરાંત આલ્બમ₹25,000 – 1,000
પોર્ટફોલિઓ: લગ્નની ફોટોગ્રાફી
આલ્બમ1
PREWEDDING IN KUTCH - Khushboo x Yakshesh
17
Shivam Studio Petlad
સંપર્ક માહિતી બતાવો