આણંદ
ફોટોગ્રાફી સ્ટાઈલ
પરંપરાગત, નિખાલસ
મુસાફરી કરવા સક્ષમ
હા
બોલતી ભાષાઓ
ઇંગલિશ, હિન્દી, ગુજરાતી
વિશેષતા અને સેવા
લગ્નની ફોટોગ્રાફી
ફોટોગ્રાફી પેકેજ 1 દિવસ₹40,000 – 80,000
લગ્ન પહેલાની ફોટોગ્રાફી₹20,000 – 30,000
ઉપરાંત આલ્બમ₹30,000 – 50,000
પોર્ટફોલિઓ: લગ્નની ફોટોગ્રાફી
આલ્બમ2
Prewedding
14
wedding
23
Shlok studio
સંપર્ક માહિતી બતાવો
મનપસંદમાં ઉમેરાયેલું1