આણંદ
ફોટોગ્રાફી સ્ટાઈલ
પરંપરાગત, નિખાલસ
મુસાફરી કરવા સક્ષમ
હા
ફોટોગ્રાફિક અહેવાલ માટે સરેરાશ ડિલિવરી સમય
2 મહિના
બોલતી ભાષાઓ
ઇંગલિશ, હિન્દી, ગુજરાતી
વિશેષતા અને સેવા
લગ્નની ફોટોગ્રાફી
ફોટોગ્રાફી પેકેજ 1 દિવસ₹25,000 – 50,000
લગ્ન પહેલાની ફોટોગ્રાફી₹15,000 – 25,000
ઉપરાંત આલ્બમ₹10,000 – 25,000
પોર્ટફોલિઓ: લગ્નની ફોટોગ્રાફી
આલ્બમ3
FASHION PHOTOGRAPHY
6
Candid Photography
9
WEDDING PHOTO
12
Fotoshastra Anand
સંપર્ક માહિતી બતાવો
મનપસંદમાં ઉમેરાયેલું1