આણંદ
ફોટોગ્રાફી સ્ટાઈલ
પરંપરાગત, નિખાલસ
અન્ય સેવાઓ
graphics designing
મુસાફરી કરવા સક્ષમ
હા
સાધનો
such as canon 5d mark 4,drone,stabilizers,etc
બોલતી ભાષાઓ
ઇંગલિશ, હિન્દી, ગુજરાતી
વિશેષતા અને સેવા
લગ્નની ફોટોગ્રાફી
ફોટોગ્રાફી પેકેજ 1 દિવસ₹20,000 – 25,000
ફોટો + વિડીઓ પેકેજ 1 દિવસ₹45,000 – 60,000
લગ્ન પહેલાની ફોટોગ્રાફી₹15,000 – 35,000
ફોટોગ્રાફી પેકેજ 2 દિવસ₹35,000 – 45,000
ફોટો + વિડીઓ પેકેજ 2 દિવસ₹80,000 – 1,000
ફોટોગ્રાફી પેકેજ 3 દિવસ₹55,000 – 70,000
ફોટો + વિડીઓ પેકેજ 3 દિવસ₹1,000 – 1,000
ઉપરાંત આલ્બમ₹15,000 – 25,000
દિવસ દીઠ, પરંપરાગત ફોટોગ્રાફી₹10,000 – 15,000
દિવસ દીઠ, કેન્ડિડ ફોટોગ્રાફી₹15,000 – 25,000
પોર્ટફોલિઓ: લગ્નની ફોટોગ્રાફી
આલ્બમ2
Pre Weddings
100
Videos
1
Creative Pixel Media Works
સંપર્ક માહિતી બતાવો