આણંદ
ફોટોગ્રાફી સ્ટાઈલ
પરંપરાગત, નિખાલસ
અન્ય સેવાઓ
cinematogarphy
મુસાફરી કરવા સક્ષમ
હા
સાધનો
Nikon D810 , Nikon 750, all lense
ફોટોગ્રાફિક અહેવાલ માટે સરેરાશ ડિલિવરી સમય
2 મહિના
બોલતી ભાષાઓ
ઇંગલિશ, હિન્દી, ગુજરાતી
વિશેષતા અને સેવા
લગ્નની ફોટોગ્રાફી
ફોટોગ્રાફી પેકેજ 1 દિવસ₹40,000 – 2,000
લગ્ન પહેલાની ફોટોગ્રાફી₹20,000 – 40,000
ઉપરાંત આલ્બમ₹7,000 – 20,000
પોર્ટફોલિઓ: લગ્નની ફોટોગ્રાફી
આલ્બમ1
Prewedding Photos
9
Vyas Jigar
Ambika Studio
સંપર્ક માહિતી બતાવો
મનપસંદમાં ઉમેરાયેલું1