ಆನಂದ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಶೈಲಿ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ
ಹೌದು
ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ
ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು
ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ
ಫೊಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 1 ದಿನ₹80,000 – 240,000
ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ₹25,000 – 100,000
ಆಲ್ಬಂಗಳು1
PREWEDDING IN KUTCH - Khushboo x Yakshesh
17
Shivam Studio Petlad
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ