ആനന്ദ്
ഫോട്ടോഗ്രഫി സ്റ്റൈല്‍
ക്യാന്‍ഡിഡ്
മറ്റ് സേവനങ്ങള്‍
National level Video Editing Faculty
യാത്ര ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും
അതെ
ഉപകരണം
Dslr Full Kit
ഫോട്ടോഗ്രഫി റിപ്പോര്‍ട്ടിനുള്ള ശരാശരി ഡെലിവറി സമയം
3 മാസങ്ങള്‍
സംസാര ഭാഷകള്‍
ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ഗുജറാത്തി
സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളും സേവനങ്ങളും
വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫി
പോര്‍ട്ട്ഫോളിയോ: വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫി
ആല്‍ബങ്ങള്‍1
Candid Filmer - Kamal Rao - Mo. 9825317277
3
Kamal Rao
Candid Filmer + Candid + Pre Wedding + Wedding Trailar
സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുക