ആനന്ദ്
ഫോട്ടോഗ്രഫി സ്റ്റൈല്‍
പരമ്പരാഗതം, ക്യാന്‍ഡിഡ്
മറ്റ് സേവനങ്ങള്‍
graphics designing
യാത്ര ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും
അതെ
ഉപകരണം
such as canon 5d mark 4,drone,stabilizers,etc
സംസാര ഭാഷകള്‍
ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ഗുജറാത്തി
സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളും സേവനങ്ങളും
വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫി
ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം₹20,000 – 25,000
ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസം₹45,000 – 60,000
പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി₹15,000 – 35,000
ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 2 ദിവസങ്ങള്‍₹35,000 – 45,000
ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 2 ദിവസങ്ങള്‍₹80,000 – 100,000
ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 3 ദിവസങ്ങള്‍₹55,000 – 70,000
ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 2 ദിവസങ്ങള്‍₹110,000 – 150,000
അധികമായുള്ള ആല്‍ബം₹15,000 – 25,000
പരമ്പരാഗത ഫോട്ടോഗ്രഫി, പ്രതിദിനം₹10,000 – 15,000
ക്യാന്‍ഡിഡ് ഫോട്ടോഗ്രഫി, പ്രതിദിനം₹15,000 – 25,000
പോര്‍ട്ട്ഫോളിയോ: വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫി
ആല്‍ബങ്ങള്‍2
Pre Weddings
100
Videos
1
Creative Pixel Media Works
സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുക