ആനന്ദ്
ഫോട്ടോഗ്രഫി സ്റ്റൈല്‍
പരമ്പരാഗതം, ക്യാന്‍ഡിഡ്
മറ്റ് സേവനങ്ങള്‍
cinematogarphy
യാത്ര ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും
അതെ
ഉപകരണം
Nikon D810 , Nikon 750, all lense
ഫോട്ടോഗ്രഫി റിപ്പോര്‍ട്ടിനുള്ള ശരാശരി ഡെലിവറി സമയം
2 മാസങ്ങള്‍
സംസാര ഭാഷകള്‍
ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ഗുജറാത്തി
സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളും സേവനങ്ങളും
വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫി
ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം₹40,000 – 250,000
പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫി₹20,000 – 40,000
അധികമായുള്ള ആല്‍ബം₹7,000 – 20,000
പോര്‍ട്ട്ഫോളിയോ: വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫി
ആല്‍ബങ്ങള്‍1
Prewedding Photos
9
Vyas Jigar
Ambika Studio
സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുക
പ്രിയപ്പെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്‍ത്തു1