ആനന്ദ്
ഫോട്ടോഗ്രഫി സ്റ്റൈല്‍
പരമ്പരാഗതം, ക്യാന്‍ഡിഡ്
യാത്ര ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും
അതെ
ഉപകരണം
Canon R5 Full Kit & Canon 5D Mark iV Kit
സംസാര ഭാഷകള്‍
ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ഗുജറാത്തി
സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളും സേവനങ്ങളും
വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫി
ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാക്കേജ് 1 ദിവസം₹50,000 – 85,000
ഫോട്ടോ + വീഡിയോ പാക്കേജ് 1 ദിവസംമുതല്‍₹125,000
പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രഫിമുതല്‍₹25,000
അധികമായുള്ള ആല്‍ബംമുതല്‍₹30,000
പോര്‍ട്ട്ഫോളിയോ: വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രാഫി
1
1 ലൈക്ക്
1
1 ലൈക്ക്
1
1 ലൈക്ക്
1
1 ലൈക്ക്
Niket Trviedi
Vrundavan Studio
സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുക
പ്രിയപ്പെട്ടവയിലേക്ക് ചേര്‍ത്തു1