ആനന്ദ്

ആനന്ദ്ലെ Grand Nakshatra Hotel - വേദി

ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം
എല്ലാ ഇവന്‍റുകളും
വിവാഹ ചടങ്ങ്
വിവാഹ സ്വീകരണം
മെഹെന്തി പാർട്ടി
സംഗീത്
വിവാഹനിശ്ചയം
പിറന്നാൾ ആഘോഷം
പ്രോം
കുട്ടികളുടെ പാര്‍ട്ടി
പാര്‍ട്ടി
3 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉം 1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഉം
350 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
Подходит для вас
എല്ലാ ഇവന്‍റുകളും
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
സീറ്റിങ് ശേഷി
350 ആളുകള്
ഒരു പ്ലേറ്റിനുള്ള വില, വെജിറ്റേറിയന്‍. (നികുതികള്‍ ഒഴികെ)
₹420 മതല്‍/വ്യക്തി
ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ വില, നോൺ വെജ്. (ടാക്സ് ഒഴികെ)
₹650 മതല്‍/വ്യക്തി
Подробнее
300 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
Подходит для вас
എല്ലാ ഇവന്‍റുകളും
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
സീറ്റിങ് ശേഷി
300 ആളുകള്
ഒരു പ്ലേറ്റിനുള്ള വില, വെജിറ്റേറിയന്‍. (നികുതികള്‍ ഒഴികെ)
₹420 മതല്‍/വ്യക്തി
ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ വില, നോൺ വെജ്. (ടാക്സ് ഒഴികെ)
₹650 മതല്‍/വ്യക്തി
Подробнее
150 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
Подходит для вас
എല്ലാ ഇവന്‍റുകളും
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
സീറ്റിങ് ശേഷി
150 ആളുകള്
ഒരു പ്ലേറ്റിനുള്ള വില, വെജിറ്റേറിയന്‍. (നികുതികള്‍ ഒഴികെ)
₹420 മതല്‍/വ്യക്തി
ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ വില, നോൺ വെജ്. (ടാക്സ് ഒഴികെ)
₹650 മതല്‍/വ്യക്തി
Подробнее
80 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
Подходит для вас
എല്ലാ ഇവന്‍റുകളും
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
സീറ്റിങ് ശേഷി
80 ആളുകള്
ഒരു പ്ലേറ്റിനുള്ള വില, വെജിറ്റേറിയന്‍. (നികുതികള്‍ ഒഴികെ)
₹420 മതല്‍/വ്യക്തി
ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ വില, നോൺ വെജ്. (ടാക്സ് ഒഴികെ)
₹650 മതല്‍/വ്യക്തി
Подробнее
വിവരണം

വേദിയുടെ ഇനം: ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍, ഹോട്ടല്‍

സ്ഥാനം: നഗരത്തില്‍

അടുക്കള: വെജിറ്റേറിയന്‍, നോണ്‍-വെജിറ്റേറിയന്‍

അടുക്കളുടെ തരം: Multicuisine

പാര്‍ക്കിങ്ങ്: 20 കാറുകൾക്കുള്ള സ്വകാര്യ പാർക്കിങ്ങ്

പെയ്മെന്‍റ് രീതികള്‍: പണം, ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ്, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ

ഗസ്റ്റ് റൂമുകള്‍: 37 മുറികൾ, മുതല്‍₹2,300 സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഡബിള്‍ റൂമിന്യ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: വൈ-ഫി/ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, സ്റ്റേജ്, പ്രൊജക്ടര്‍, ടിവി സ്ക്രീനുകള്‍, ബാത്ത്റൂം

മദ്യം പാടില്ല
സ്വന്തം മദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല
വേദിയില്‍ ഡിജെ ലഭ്യമാക്കും
വൈവാഹിക മുറികൾ ഇല്ല
ഗസ്റ്റ് റൂമുകള്‍ ലഭ്യമാണ്
ആല്‍ബങ്ങള്‍1
വേദിയുടെ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി
25
Grand Nakshatra Hotel
Grand Nakshatra Hotels Pvt Ltd,, Near Ganesh Crossing, Anand, Gujarat 388001, India, ആനന്ദ്
മാപ്പിൽ കാണിക്കുക
സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ
ദ്രുത അന്വേഷണം