ആനന്ദ്

ആനന്ദ്ലെ Crescent Restaurant and Banquet - വേദി

ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം
വിവാഹ ചടങ്ങ്
2 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ
200 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
Подходит для вас
വിവാഹ ചടങ്ങ്
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
സീറ്റിങ് ശേഷി
200 ആളുകള്
ഭക്ഷണമില്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും
അതെ
ഒരു പ്ലേറ്റിനുള്ള വില, വെജിറ്റേറിയന്‍. (നികുതികള്‍ ഒഴികെ)
₹245 മതല്‍/വ്യക്തി
Подробнее
200 ആൾക്കാർക്കുള്ള ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
Подходит для вас
വിവാഹ ചടങ്ങ്
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
സീറ്റിങ് ശേഷി
200 ആളുകള്
ഭക്ഷണമില്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും
അതെ
ഒരു പ്ലേറ്റിനുള്ള വില, വെജിറ്റേറിയന്‍. (നികുതികള്‍ ഒഴികെ)
₹245 മതല്‍/വ്യക്തി
Подробнее
വിവരണം

വേദിയുടെ ഇനം: ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

സ്ഥാനം: നഗരത്തില്‍

അടുക്കള: വെജിറ്റേറിയന്‍

അടുക്കളുടെ തരം: Multi-cuisine

പാര്‍ക്കിങ്ങ്: 20 കാറുകൾക്കുള്ള സ്വകാര്യ പാർക്കിങ്ങ്

അലങ്കാരത്തിനുള്ള നിയമങ്ങള്‍: ഇന്‍ഹൗസ് ഡെക്കറേറ്റര്‍ മാത്രം

പെയ്മെന്‍റ് രീതികള്‍: പണം, ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ്, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍: പ്രൊജക്ടര്‍, ബാത്ത്റൂം

മദ്യം പാടില്ല
സ്വന്തം മദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല
വേദിയില്‍ ഡിജെ ലഭ്യമാക്കില്ല
വൈവാഹിക മുറികൾ ഇല്ല
ഗസ്റ്റ് റൂമുകള്‍ ഇല്ല
ആല്‍ബങ്ങള്‍1
വേദിയുടെ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി
8
Crescent Restaurant and Banquet
Crescent Restaurant and Banquet Opp. Raj Party Plot, Nr. Indira Statue, Lambhvel Road Nanikhodiyar Anand, Gujarat 388001 India, ആനന്ദ്
മാപ്പിൽ കാണിക്കുക
സമ്പർക്ക വിവരങ്ങൾ
ദ്രുത അന്വേഷണം