ஆனந்த்
ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டைல்
பாரம்பரிய, கேன்டிட்
மற்ற சேவைகள்
graphics designing
பயணிக்க முடியும்
ஆம்
உபகரணம்
such as canon 5d mark 4,drone,stabilizers,etc
பேசும் மொழிகள்
ஆங்கிலம், இந்தி, குஜராத்தி
சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சேவைகள்
வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி
1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 20,000 – 25,000
1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 45,000 – 60,000
வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி₹ 15,000 – 35,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 35,000 – 45,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 80,000 – 1,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 55,000 – 70,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 1,000 – 1,000
கூடுதல் ஆல்பம்₹ 15,000 – 25,000
பாரம்பரிய ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு₹ 10,000 – 15,000
கேன்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு₹ 15,000 – 25,000
ஆல்பங்கள்2
Pre Weddings
100
Videos
1
Creative Pixel Media Works
தொடர்புத் தகவலைக் காண்பி