ஆனந்த்
ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டைல்
பாரம்பரிய, கேன்டிட்
பயணிக்க முடியும்
ஆம்
உபகரணம்
Canon R5 Full Kit & Canon 5D Mark iV Kit
பேசும் மொழிகள்
ஆங்கிலம், இந்தி, குஜராத்தி
சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் சேவைகள்
வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி
1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்₹ 50,000 – 85,000
1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்₹ 1,000 முதல்
வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி₹ 25,000 முதல்
கூடுதல் ஆல்பம்₹ 30,000 முதல்
போர்ட்ஃபோலியோ: வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி
1
1 லைக்
1
1 லைக்
1
1 லைக்
1
1 லைக்
Niket Trviedi
Vrundavan Studio
தொடர்புத் தகவலைக் காண்பி
பிடித்தவைகளில் சேர்க்கப்பட்டது1