ஆனந்த்

Savshanti Wonderland - ஆனந்த் இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

இவர்களுக்கு நன்கு பொருந்தும்
திருமண நிகழ்ச்சி
1 உட்புற இடம் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம்
800 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்
Подходит для вас
திருமண நிகழ்ச்சி
வகை
வெளிப்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்
800 நபர்கள்
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம்
ஆம்
Подробнее
50 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்
Подходит для вас
திருமண நிகழ்ச்சி
வகை
உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்
50 நபர்கள்
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம்
ஆம்
Подробнее
விளக்கம்

இடத்தின் வகை: விருந்து ஹால்

இருப்பிடம்: நகரத்திற்கு வெளியே

பார்க்கிங்: 200 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்

அலங்கார விதிமுறைகள்: உள்ளக அலங்கரிப்பாளர் மட்டுமே

பணமளிப்பு முறைகள்: ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம்

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், குளியலறை

மதுபானம் இல்லை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
மணமகள், மணமகன் அறைகள் இல்லை
விருந்தினர் அறைகள் இல்லை
ஆல்பங்கள்1
அரங்கத்தின் ஃபோட்டோ கேலரி
6
Savshanti Wonderland
Anand Sarsa Road, Near Canel, Bedwa Village - 388 320 Anand, Gujarat, India, ஆனந்த்
வரைபடத்தில் காண்பி
தொடர்புத் தகவல்
துரித விசாரணை