ఆనంద్
ఫోటోగ్రఫీ స్టైల్
సంప్రదాయ, క్యాండిడ్
ప్రయాణం చేయగలగడం
అవును
మాట్లాడే భాషలు
ఇంగ్లిష్, హిందీ, గుజరాతీ
స్పెషలైజేషన్‌లు మరియు సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹50,000 – 6,000
పోర్టుఫోలియో: వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
Cassidix Media Works
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి