ఆనంద్
ఫోటోగ్రఫీ స్టైల్
సంప్రదాయ, క్యాండిడ్
ప్రయాణం చేయగలగడం
అవును
మాట్లాడే భాషలు
ఇంగ్లిష్, హిందీ, గుజరాతీ
స్పెషలైజేషన్‌లు మరియు సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹80,000 – 2,000
అదనంగా ఆల్బమ్₹25,000 – 1,000
పోర్టుఫోలియో: వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఆల్బమ్‌లు1
PREWEDDING IN KUTCH - Khushboo x Yakshesh
17
Shivam Studio Petlad
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి