ఆనంద్
ఫోటోగ్రఫీ స్టైల్
సంప్రదాయ, క్యాండిడ్
ప్రయాణం చేయగలగడం
అవును
మాట్లాడే భాషలు
ఇంగ్లిష్, హిందీ, గుజరాతీ
స్పెషలైజేషన్‌లు మరియు సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹40,000 – 80,000
ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ₹20,000 – 30,000
అదనంగా ఆల్బమ్₹30,000 – 50,000
పోర్టుఫోలియో: వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఆల్బమ్‌లు2
Prewedding
14
wedding
23
Shlok studio
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి
ఇష్టమైన వాటికి జోడించబడింది1