ఆనంద్
ఫోటోగ్రఫీ స్టైల్
సంప్రదాయ, క్యాండిడ్
ప్రయాణం చేయగలగడం
అవును
ఫోటోగ్రఫిక్ రిపోర్ట్ కొరకు సగటు డెలివరీ సమయం
2 నెలలు
మాట్లాడే భాషలు
ఇంగ్లిష్, హిందీ, గుజరాతీ
స్పెషలైజేషన్‌లు మరియు సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹25,000 – 50,000
ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ₹15,000 – 25,000
అదనంగా ఆల్బమ్₹10,000 – 25,000
పోర్టుఫోలియో: వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఆల్బమ్‌లు3
FASHION PHOTOGRAPHY
6
Candid Photography
9
WEDDING PHOTO
12
Fotoshastra Anand
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి
ఇష్టమైన వాటికి జోడించబడింది1