ఆనంద్
ఫోటోగ్రఫీ స్టైల్
సంప్రదాయ, క్యాండిడ్
ఇతర సర్వీసులు
graphics designing
ప్రయాణం చేయగలగడం
అవును
పరికరం
such as canon 5d mark 4,drone,stabilizers,etc
మాట్లాడే భాషలు
ఇంగ్లిష్, హిందీ, గుజరాతీ
స్పెషలైజేషన్‌లు మరియు సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹20,000 – 25,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹45,000 – 60,000
ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ₹15,000 – 35,000
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 2 రోెజులు₹35,000 – 45,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 2 రోెజులు₹80,000 – 1,000
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 3 రోెజులు₹55,000 – 70,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 3 రోెజులు₹1,000 – 1,000
అదనంగా ఆల్బమ్₹15,000 – 25,000
సంప్రదాయ ఫోటోగ్రఫీ, ప్రతిరోజూ₹10,000 – 15,000
క్యాండిడ్ ఫోటోగ్రఫీ, ప్రతిరోజూ₹15,000 – 25,000
పోర్టుఫోలియో: వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఆల్బమ్‌లు2
Pre Weddings
100
Videos
1
Creative Pixel Media Works
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి