ఆనంద్
ఫోటోగ్రఫీ స్టైల్
సంప్రదాయ, క్యాండిడ్
ఇతర సర్వీసులు
cinematogarphy
ప్రయాణం చేయగలగడం
అవును
పరికరం
Nikon D810 , Nikon 750, all lense
ఫోటోగ్రఫిక్ రిపోర్ట్ కొరకు సగటు డెలివరీ సమయం
2 నెలలు
మాట్లాడే భాషలు
ఇంగ్లిష్, హిందీ, గుజరాతీ
స్పెషలైజేషన్‌లు మరియు సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹40,000 – 2,000
ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ₹20,000 – 40,000
అదనంగా ఆల్బమ్₹7,000 – 20,000
పోర్టుఫోలియో: వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఆల్బమ్‌లు1
Prewedding Photos
9
Vyas Jigar
Ambika Studio
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి
ఇష్టమైన వాటికి జోడించబడింది1