ఆనంద్
ఫోటోగ్రఫీ స్టైల్
సంప్రదాయ, క్యాండిడ్
ప్రయాణం చేయగలగడం
అవును
పరికరం
Canon R5 Full Kit & Canon 5D Mark iV Kit
మాట్లాడే భాషలు
ఇంగ్లిష్, హిందీ, గుజరాతీ
స్పెషలైజేషన్‌లు మరియు సేవలు
వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
ఫోటోగ్రఫీ ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹50,000 – 85,000
ఫోటోగ్రఫీ + వీడియో ప్యాకేజీ 1 రోెజు₹1,000 నుంచి
ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ₹25,000 నుంచి
అదనంగా ఆల్బమ్₹30,000 నుంచి
పోర్టుఫోలియో: వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ
1
1 లైక్
1
1 లైక్
1
1 లైక్
1
1 లైక్
Niket Trviedi
Vrundavan Studio
సంప్రదించు సమాచారాన్ని చూపించండి
ఇష్టమైన వాటికి జోడించబడింది1